Przedsiębiorstwo

Innowacyjność i odpowiedzialność

Nasza filozofia jest dość prosta. Kierujemy się zasadą: „Najważniejsi są ludzie!” Mimo intensywnego rozwoju pozostaliśmy przedsiębiorstwem rodzinnym z płaską strukturą organizacyjną, w której liczy się duch pracy zespołowej oraz zdobyte know-how. Spełniamy potrzeby naszych klientów. Szybko, elastycznie i indywidualnie.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Człowiek a środowisko naturalne

Jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności społecznej, dlatego angażujemy się w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska, a także oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczenia zużycia energii. Kształcimy młodych ludzi, jak również bierzemy udział w projektach sportowych i społecznych.

Oddziały w innych krajach

Bezpośrednio na miejscu

Schumacher Packaging od lat rozwija się w sposób zrównoważony na arenie międzynarodowej. Posiadamy 30 oddziałów w całej Europie: w Niemczech, Polsce, Czechach, Austrii, Wielką Brytanię i Holandii.

Rodzina właścicieli

Myśląc o przyszłości

Innowacje, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój wyznaczają kierunek, w którym trzecie pokolenie – Björn i Hendrik Schumacher – prowadzi naszą rodzinną firmę w przyszłość.

Nasza misja

FIRST – postęp, ludzie, środowisko

Filozofię Schumacher Packaging doskonale odzwierciedla skrót FIRST. Każda litera reprezentuje jedną z pięciu zasad, które są kluczowe dla naszej pracy.

Historia

Żywe wartości - od ponad 70 lat

Jesteśmy firmą rodzinną, zarządzaną przez właścicieli już od trzech pokoleń. Tradycja i wartości są dla nas bardzo ważne. W drodze od lokalnego przedsiębiorstwa handlowego do firmy działającej na terenie całej Europy pracownicy, klienci i dostawcy doceniają naszą solidność oraz niezawodność i od wielu lat pozostają wobec nas lojalni.

Historia