Corporate Social Responsibilty

Przejmujemy odpowiedzialność

Pomimo ekspansji na skalę europejską – daleko poza naszą główną fabryką w Górnej Frankonii – pozostaliśmy wierni wyznawanym wartościom. „Opakowania tworzone przez ludzi dla ludzi” – to nasze motto. Dla nas nie jest to pusty frazes, ale codzienna rzeczywistość. We wszystkim, co robimy, skupiamy się na ludziach: naszych klientach, pracownikach i partnerach.

Do pobrania: broszura CSR

NASZE PROJEKTY

Zaangażowanie w wielu obszarach

W związku z tym, że ludzie odgrywają dla nas kluczową rolę, jesteśmy również świadomi odpowiedzialności społecznej, która ciąży na firmie takiej jak nasza - zarówno wobec ludzi, jak i środowiska naturalnego. Niniejsza broszura pozwala zorientować się jakie działania podejmuje Schumacher Packaging w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: na rzecz ochrony przyrody i środowiska, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczenia zużycia energii, z myślą o rozwoju i kształceniu młodych ludzi oraz w dziedzinie sportu i projektów społecznych.

Deklaracja środowiskowa

Nasze środowisko

W zakładzie w Schwarzenbergu produkujemy opakowania z tektury litej. Produkcja tektury litej jest stosunkowo energochłonna, dlatego działania podejmowane w naszym zakładzie zmierzają do oszczędzania energii i zasobów naturalnych, co ma szczególne znaczenie.

Do pobrania: deklaracja srodowiskowa EMAS 2019

Nasze certyfikaty