Oddziały w innych krajach

Bezpośrednio na miejscu

Schumacher Packaging od lat rozwija się w sposób zrównoważony na arenie międzynarodowej. Posiadamy 30 oddziałów w całej Europie: w Niemczech, Polsce, Czechach, Austrii, Wielką Brytanię i Holandii.