POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują w przejrzysty sposób, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika w czasie odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje w sprawie ochrony danych są dostępne w polityce prywatności wyszczególnionej poniżej.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe są dostępne w stopce niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Dane użytkownika są z jednej strony gromadzone na zasadzie przekazania nam ich przez niego. Mogą to być przykładowo dane wprowadzane przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny oraz godzina otwarcia strony). Dane te są rejestrowane automatycznie od momentu wejścia na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych jest gromadzona celem zapewnienia bezproblemowego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania preferencji użytkownika.

Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma w każdym momencie prawo do nieodpłatnego otrzymywania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz docelowego przeznaczenia zapisanych danych osobowych, które należą do niego. Użytkownik ma ponadto prawo żądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym aspekcie oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych użytkownik może zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w stopce. Ponadto przysługuje mu prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia oferentów zewnętrznych

Korzystanie z naszej strony internetowej może wiązać się z analizą statystyczną preferencji użytkownika w zakresie poruszania się po stronie. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie oraz programów analitycznych. Analiza preferencji użytkownika w zakresie poruszania się po stronie odbywa się z reguły anonimowo; nie ma możliwości powiązania preferencji w zakresie poruszania się po stronie z konkretnym użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej przez wstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. W niniejszej polityce prywatności zostaną opisane możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Wykorzystanie Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania ze stron internetowych. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych. 

Google Analytics to usługa analizy stron internetowych świadczona i udostępniana przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Google przetwarza na nasze zlecenie dane dotyczące korzystania ze strony internetowej i zobowiązuje się w umowie do podejmowania działań mających na celu zapewnienie poufności przetwarzanych danych.

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej rejestrowane są m.in. następujące dane:

  • Odwiedzane strony
  • Osiąganie "celów strony internetowej" (np. zapytania i subskrypcja newslettera)
  • Zachowanie użytkownika na stronach (np. kliknięcia, przewijanie i czas przebywania)
  • Przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)
  • Adres IP użytkownika (w formie skróconej, tak aby nie było możliwe jednoznaczne przyporządkowanie)
  • Informacje techniczne, w tym dotyczące przeglądarki, dostawcy Internetu, urządzenia końcowego i rozdzielczości ekranu
  • Źródło odwiedzin (tzn. z jakiej strony internetowej lub reklamy użytkownik trafił na naszą stronę)

Dane te są przekazywane na serwer Google w USA. Google przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w umowie EU-US Privacy Shield“.

Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce użytkownika przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Pliki te zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, za pomocą którego można go rozpoznać podczas kolejnych wizyt na stronie.

Zarejestrowane dane są przechowywane razem z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia analizę pseudonimizowanych profili użytkowników. Dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 26 miesiącach. Pozostałe dane są przechowywane w zagregowanej postaci przez czas nieograniczony.

Jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie danych, możesz temu zapobiec, instalując jednorazowo w przeglądarce dodatek do dezaktywacji Google Analytics .

2. Informacje ogólne oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron przywiązują dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkownika. Z danymi osobowymi użytkownika obchodzimy się poufnie i zgodnie z przepisami w zakresie prawa o ochronie danych osobowych oraz niniejszej polityki prywatności.

W trakcie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane są przez nas gromadzone i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jakim celu odbywa się to.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Absolutna ochrona danych przed dostępem ze strony podmiotów zewnętrznych nie jest możliwa.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Schumacher Packaging GmbH

Friesendorferstraße 4

96237 Ebersdorf bei Coburg

Niemcy

Telefon: +49 9562 383-0

E-mail: ebersdorf@schumacher-packaging-com

 

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć wcześniej udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam powiadomienie w wiadomości e-mail bez konieczności zachowania konkretnej formy. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadkach naruszeń przepisów o ochronie danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych landu, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Wykaz inspektorów danych osobowych i ich danych kontaktowych jest dostępny pod poniższym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać przekazania danych, które przetwarzamy automatycznie w oparciu o jego zgodę lub w celu realizacji umowy, sobie lub podmiotowi zewnętrznemu w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeśli użytkownik żąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi przetwarzającemu, odbywa się to o tyle, o ile jest wykonalne technicznie.

Szyfrowanie SSL, względnie TLS

Ta strona wykorzystuje ze względów bezpieczeństwa oraz celem zabezpieczenia transmisji poufnych treści, np. zamówień lub zapytań, które użytkownik wysyła do nas jako operatora strony, szyfrowanie SSL, względnie szyfrowanie TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie wiersza adresowego przeglądarki z „http://” na „https://” i po symbolu zamka w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL, względnie TLS jest aktywne, wówczas dane, które użytkownik nam przekazuje, nie mogą być odczytywane przez podmioty zewnętrzne.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Użytkownik ma w ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie prawo do nieodpłatnej informacji na temat dotyczących go zapisanych danych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych i ewentualnie także prawo do skorygowania, zablokowania oraz usunięcia danych. W tym aspekcie oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych użytkownik może zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w stopce.

Wyrażenie sprzeciwu wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowej stopki do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, chyba że zażyczyliśmy sobie je w sposób wyraźny. Operatorzy stron zastrzegają sobie w sposób wyraźny możliwość podejmowania kroków prawnych w przypadku wysyłania nam niezażądanych informacji reklamowych, w szczególności spamujących wiadomości e-mail.

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Wymagany przepisami prawa inspektor ochrony danych osobowych

Powołaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa inspektora ochrony danych osobowych.

Telefon:+49 9562 383-0

E-mail: datenschutz@schumacher-packaging.com

 

4. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną użytkownikom, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. pliki sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przechowywane, dopóki nie zostaną przez niego usunięte. Te pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, by był informowany o umieszczaniu plików cookie i akceptował pliki cookie tylko w poszczególnych przypadkach, wyłączył akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub generalnie, a także aktywował automatyczne usuwanie plików cookie z momentem zamknięcia przeglądarki. W momencie dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. funkcji kosza zakupowego), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie celem nienagannego technicznie i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli ma miejsce zapisywanie innych plików cookie (np. plików cookie do analizowania preferencji korzystania ze strony), są one traktowane w niniejszej polityce prywatności w sposób odrębny.

Serwerowe pliki log

Operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. serwerowych plikach log, które przeglądarka użytkownika przekazuje bezpośrednio do nas. Są to:

•           typ przeglądarki i wersja przeglądarki

•           stosowany system operacyjny

•           referrer URL

•           godzina zapytania serwerowego

•           adres IP

Powiązanie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane.

Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego dane kontaktowe wprowadzone w formularzu zapytania łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi użytkownika są zapisywane u nas celem odniesienia się do zapytania oraz na wypadek kolejnych zapytań. Tych danych nie przekazujemy bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym następuje tym samym wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć tę zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam powiadomienie w wiadomości e-mail bez konieczności zachowania konkretnej formy. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zostaniemy wezwani przez niego do ich usunięcia, nie zostanie cofnięta jego zgoda na przechowywanie lub nie ustanie cel, w którym dane zostały zapisane (np. po zakończonym rozpatrzeniu zapytania użytkownika). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych – w szczególności terminów przechowywania.

6. Newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeśli użytkownik zechce subskrybować newsletter oferowany na stronie internetowej, będziemy potrzebować jego adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam sprawdzenie, czy jest on właścicielem podanego adresu e-mai i wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone, względnie są gromadzone na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom zewnętrznym.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym następuje wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę wyrażoną na zapisywanie tych danych, adresu e-mail, a także wykorzystywanie tych danych do wysyłki newslettera użytkownik może cofnąć w każdym momencie, przykładowo korzystając z linku „wyrejestrowania” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Dane przekazane nam przez użytkownika w związku z subskrypcją newslettera są przez nas przechowywane do momentu wyrejestrowania się użytkownika z newslettera i usuwane po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie narusza to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

CleverReach

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług CleverReach celem wysyłki newsletterów. Oferentem serwisu jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach jest serwisem, który umożliwia organizację i wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzone przez użytkownika celem subskrybowania newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerach CleverReach w Niemczech, względnie w Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane w ramach serwisu CleverReach umożliwiają nam analizowanie preferencji odbiorców newslettera. Przy tym można między innymi przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często kliknięto w newsletterze dany link. Przy pomocy tzw. conversion tracking można analizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze nastąpiła uprzednio zdefiniowana operacja (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Dalsze informacje w zakresie analizy newsletterów przez CleverReach są dostępne pod adresem: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć tę zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie dokonywania analizy przez CleverReach, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego celu w każdej wiadomości z newsletterem udostępniamy właściwy link. Ponadto użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane przekazane nam przez użytkownika w związku z subskrypcją newslettera są przez nas przechowywane do momentu wyrejestrowania się użytkownika z newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera usuwane zarówno z naszych serwerów, jaki i serwerów CleverReach. Nie narusza to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

Bliższe informacje są dostępne w postanowieniach polityki prywatności CleverReach pod adresem: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych z upoważnienia

Zawarliśmy z CleverReach umowę w zakresie przetwarzania danych z upoważnienia i w ramach korzystania z usług CleverReach w pełni realizujemy rygorystyczne regulacje niemieckich organów ds. ochrony danych.